Ablacija retine

Retina (mrežnjača) je unutrašnja opna zida očne jabučice i predstavlja neurosenzornu sktrukturu koja reaguje na svetlosne impulse. Svetlosnom stimulacijom u retini se pokreće lanac hemijskih procesa i stvaranja elekričnog impulsa koji prenosi vidne signale putem očnog živca u mozak.

Retina se sastoji od više slojeva (10 slojeva) koje možemo podeliti na unutrašnji neurosenzorni deo i spoljašnji deo koji se naziva retinalni pigmentni epitel (RPE).

Šta je ablacija retine (mrežnjače)?

Ovaj patološki proces predstavlja odvajanje neurosenzornog (unutrašnji deo) dela retine od retinalnog pigmentnog dela (RPE).

Postoji više tipova ablacije, koje se klasifikuju po mehanizmu nastanka. Tip ablacije nastao na prethodnim rupama u retini se naziva regmatogena ablacija, dok se ablacije nastale drugim mehanizmom nazivaju neregmatogene ablacije.

Faktori rizika za nastanak ablacije mrežnjače

Postoji niz faktora koji mogu da predisponiraju nastanak ablacije retine kao što su kratkovidost, prethodne operacije katarakte ili glaukoma, prethodne povrede oka, ablacija retine na drugom oku, ablacije retine kod roditelja i srodnika, upotreba kapi u lečenju glaukoma (Pilocarpin), urođene slabosti retinalnog tkiva, promene na očnom dnu u okviru dijabetes mellitus-a (šećerna bolest). ..

Koji su simptomi i kad se treba obavezno javiti oftalmologu?

Pojava “munja i svetlaca” , “mušica“, “mreže”, “zavese”, “duvanskog dima” u vidnom polju oka su znaci kada pacijent treba da se javi oftalmologu.

Kako se leči?

Rupe u retini (mrežanjači) se mogu tretirati laserom (LFC) pre nastanka ablacije retine.
Ablacija retine (mrežnjače) se leči samo hirurškom procedurom.