Glaukom

Glaukom je progresivna bolest očnog nerva, a koja je u vezi sa očnim pritiskom. Za glaukom se kaže da je “tihi kradljivac vida” ili “bolest tihog slepila” jer se uglavnom javlja bez simptoma i bez tegoba, a napreduje neopaženo dok ne dovede do slepila.

Glaukom je drugi vodeći uzrok slepila u svetu, od koga boluje oko 70 miliona ljudi.

Postoji više tipova glaukoma, neki od češćih oblika su: glaukom otvorenog ugla, normotenzivni glaukom, pigmentni glaukom, pseudoeksfolijativni glaukom.

Glaukom otvorenog ugla je najčešći oblik glaukoma u Evropi i kod nas. Kod glaukoma otvorenog ugla dolazi do sporog, ali trajnog oštećenja očnog nerva. U početku bolesti pacijent ima samo manje ispade u vidnom polju koje ne zahvataju centralni deo vida te pacijent nema osećaj da mu se nešto dešava sa vidom. Ukoliko se glaukom na vreme ne dijagnostikuje i ne leči, u završnoj fazi bolesti dolazi do propadanja centralnih delova i potpunog gubitka vida.

Povećan rizik da dobiju glaukom otvorenog ugla imaju sledeće kategorije – osobe preko 40 godina starosti, osobe u čijoj porodici ima obolelih od glaukoma, kratkovide osobe, dijabetičari.

Oftalmoloski preventivni pregled na glaukom potrebno je raditi jednom godišnje počev od 40-te godine.

Sekundarni glaukom je skup različitih tipova glaukoma kod kojih oštećenje očnog nerva nastaje zbog neke druge bolesti ili povrede oka.

Akutni angularni glaukom je poseban tip glaukoma i predstavlja hitno stanje u oftalmologiji jer očni pritisak dostiže jako visoke vrednosti, pa je praćen crvenilom oka, padom vida, bolom u oku, glavoboljom, mukom, čak i povraćanjem.

Kada se na osnovu oftalmološkog pregleda postavi sumnja na glaukom, potrebno je uraditi dodatnu dijagnostiku za glaukom sa ciljem da se bolest potvrdi i da bi se progresija bolesti i efekat terapije u daljem toku pratili. Dijagnostika glaukoma podrazumeva: dnevnu krivu očnog pritiska, kompjuterizovano vidno polje – koja je nezaobilazna procedura kojom se dijagnostikuje i prati lečenje glaukoma. Ukoliko je neophodno rade se i dodatne dijagnostičke metode – OCT očnog nerva/ HRT, pahimetrija.

Kada se postavi dijagnoza glaukoma, oftalmolog predlaže najbolju terapiju u cilju zaštite vašeg vida, a koja može biti medikamentozna – u obliku kapi, laserska ili hirurška.

Uz odgovarajuću terapiju glaukom se može usporiti ili se može zaustaviti dalji gubitak vidne funkcije. Zato je rana detekcija osnovna prevencija slepila uzrokovanog glaukomom.