Ptoza

Ptoza predstavlja preteranu spuštenost gornjeg kapka oka. Može biti urođeno ili stečeno stanje. Može zahvatiti kapke jednog ili oba oka. Ptoza izaziva ometanje vidne funkcije kod odraslih dok kod dece može da ukoliko duže traje dovode do ambliopije (slabovidosti) i kompenzatornog (prinudnog) položaja glave. Ptoza može nastati kod paralize kranijalnih nerava, povreda određenih vratnih nerava, autoimunih oboljenja (miastenia gravis), genetskih oboljenja (miotonična distrofija), mitohondrijalnih bolesti (hronična progresivna oftalmoplegia externa), rezultat starenja i degeneracije vezivnih i mišićnih struktura kapka, velikih tumora/ masa na kapcima, povrede mišića kapaka. Kod dece nastaje kao rezultat neadekvatnog razvoja mišića podizača kapka. Lečenje podrazumeva hiruršku intervenciju podizanja kapka.