Refrakcione anomalije

Kratkovidost (Myopia)

Refraktivna greška kod koje se paralelni svetlosni zraci koji ulaze u oko ukrštaju ispred makule (centra jasnog vida), zbog čega je lik koji posmatramo zamućen. Postoji veći broj podela ali je najčešće klasifikujemo prema visini ” dioptrije” na malu (ispod -3 Dsph), srednju (od -3 Dsph do -6 Dsph) i veliku (preko -6 Dsph) ali i na školsku “benignu” miopiju koja se javlja u školskom periodu (manje dioptrije) ili visoku “malignu” degenerativnu miopiju, koju odlikuje preteran rast očne jabučice praćen rizičnim promenama na očnom dnu. Simptomi su: mutniji vid na daljinu, bolji vid na blizin. Dijagnoza se postavlja na osnovu određivanja vidne oštrine, blokiranjem refleksa akomodacije (ukapavanjem kapi-cikloplegija) koje nam omogućavaju tačno merenje veličine dioptrije, retinoskopija, keratorefraktometar. U zavisnoti od veličine kratkovidosti, “dioptriju” možemo korigovati upotrebom naočara, kontaktnim sočivima, PRK, LASIK procedurom i drugim metodama.

Dalekovidost (Hypermetropia)

Refraktivna greška kod koje se paralelni svetlosni zraci koji ulaze u oko ukrštaju iza makule (centra jasnog vida), bez učešća akomodacije. Akomodacija predstavlja refleksnu sposobnost oka da vidi jasno predmeta na različitim udaljenostima, promenom oblika i prelomne moći sočiva. Nastaje zato što je oko anatomski kraće u odnosu na prelomnu moć oka, kada rožnjača i sočivo slabije prelamaju svetlosne zrake, gubitka akomodacije i upotrebe određenih lekova, određenih stanja kod kojih nedostaje prirodno sočivo (aphakia). U zavisnosti od veličine dioptrije, starosti (funkcije akomodacije), dalekovidost se može jednim delom “pokriti” refleksom akomodacije dok on ne postane nedovoljan i tada počinju simptomi koje primećujemo. Simptomi su: zamor oka, glavobolje u čeonom predelu, mutan vid na blizu. Dijagnoza se postavlja na osnovu određivanja vidne oštrine, blokiranjem refleksa akomodacije (ukapavanjem kapi-cikloplegija) koje nam omogućavaju tačno merenje veličine dioptrije, retinoskopija. U zavisnoti od veličine dalekovidosti, “dioptriju” možemo korigovati upotrebom naočara, kontaktnim sočivima, PRK, LASIK procedurom i drugim metodama.

Presbyopia (“Staračka dalekovidost”)

Prirodan proces, smanjivanja “jačine” akomodacije tokom godina koji se karakteriše teškoćama u fokusiranja objekata u neposrednoj blizini, otežanog čitanja i udaljavanja literature kako bi se ista mogla jasno videti (kratke ruke). Proces smanjivanja “jačine” akomodacije počinje u mlađem dobu ali se počinje manifestvovati oko 45 godine života. Presbyopia se koriguje naočarama, kontaktnim sočivima i hirurškim putem.