Kompjuterizovano vidno polje (KVP)

Kompjuterizovano vidno polje (perimetrija) je dijagnostička procedure kojom ispitujemo funkcionalnost vidnog polja i evenutalno prisustvo “ispada vida” (skotoma) u vidnom polju. Ona predstavlja neinvazivnu proceduru, krakog trajanja, nezamenljivu u dijagnostici i praćenju efekata lečenja kod oboljenja oka, očnog živca i mozga. Vidno polje svakog oka predstavlja spoljašnjost koju vidimo i koja je ograničena određenim brojem stepeni (ograničeno nosom, ivicama kostiju očne duplje). Vidno polje se još definiše “vidnim bregom” u moru tame. Perimetriju delimo na statičku i kinetičku. Obe imaju svoje namenu. Kinetičku perimetrija koristi pokretne vidne stimuluse koji polaze izvan zone vidnog polja u vidno polje i na taj način određujemo “granice vidnog brega”. Statička perimetrija je kompjuterizovana metodam u kojoj precizno merimo osetljivost vidnog polja, odnosno “visinu vidnog brega”.