Refraktivna hirurgija

Primena lasera u cilju korekcije refraktivnih grešaka (kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam) se naziva refraktivna hirurgija (poznatije kao “lasersko skidanje dioptrije”).

Postoji velik broj hirurških pristupa i aparata koji su razvijani tokom godina, ali se danas najviše u u svetu izvode: PRK i LASIK metoda.

Ove procedure traju kratko, obezbeđuju uklanjanje refraktivne greške.

Tipovi lasera

U refraktivnoj hirurgiji koristimo:

Excimer laser – ima talasnu dužinu od 193 nm, i ispoljava fotoablativno dejstvo (“skidanje dioptrije”) na bazi Wavefront analize, jedinstvene za svakog pacijenta.

Femtosecond laser – je laser koji koristi svelost talasne dužine 1053 nm, koja spada u infracrveni spektar. Ovaj laser omogućava veliku preciznost i sigurnost u formiranju flapa rožnjače (odvajanje epitela rožnjače) tokom LASIK operacije.

Hirurške metode u refraktivnoj hirurgiji

PRK je prva procedura za uklanjanje refraktivne greške (kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam) koja je koristila laser umesto hirurškog noža. Ova procedura u omogućava “skidanje dioptrije” kod dalekovidosti do +2.0 Dsph, kod kratkovidosti do -4.0 Dsph i korekciju astigmatizma do 3.0 Dcyl.

Procedura traje od 5-15 minuta, i izvodi se ambulantno. Posle svih prethodnih dijagnostičkih pregleda, ukapavamo anestetik u oko u vidu kapi, postavljamo uređaj koji ne dozvoljava zatvaranje kapaka i tražimo od pacijenta da fiksira pogledom fiksaciono svetlo. Uklanjamo epitel rožnjače mehanički (pomoću specijalne “četke”) i dejstvom excimer lasera vršimo fotoablaciju tkiva rožnjače i na taj način vršimo korekciju refraktivne greške. Nakon toga se postavlja terapeutsko kontaktno sočivo na operisano oko u toku para dana.

LASIK je novija procedura koja podrazumeva kreiranje režnja rožnjače (“poklopca”/ engl. flap) putem specijalnog noža (keratotoma) ili putem Femtosecond lasera. Ova procedura omogućava “skidanje dioptrije” kod dalekovidosti do +4.0 Dsph, kod kratkovidosti do -12,0 Dsph i korekciju astigmatizma do 3.0 Dcyl.

Procedura kreiranja površnog režanja rožnjače (flap), može se izvesti na 2 načina, pomoću nožića koji se zove keratotom ili preciznije pomoću Femtosecond laser. Nakon toga podižemo formirani režanj rožnjače i dejstvujemo na tkivo rožnjače excimer laser-om, gde fotoablacijom korigujemo refraktivnu grešku. Nakon završetka excimer lasera flap rožnjače se vraća na svoje mesto.

Supracor je jedna od najsavremenijih metoda u refraktivnoj hirurgiji, koja posebnim pristupom preoblikovanja rožnjače omogućava pacijentu dobar vid i na blizinu i na daljinu.